Silan Silan Suprême

Használati feltételek

 

Bevezető

Ezt a honlapot a Henkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, Dávid F. u. 6.) üzemelteti. Noha a honlapon található, a Henkel AG & Co. KGaA (a Henkel vállalatcsoport anyacége) cégre, a Henkel leányvállalataira (így a Henkel Magyarország Kft.-re; a továbbiakban: Henkel), illetve harmadik személyekre vonatkozó információkat a legnagyobb gonddal állítottuk össze, az információk hiánytalan és valós jellege nem garantálható. A honlapon előforduló hibákkal kapcsolatban a Henkel nem vállal felelősséget. A honlapon található, jövőre vonatkozó információkat legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint közöljük. A Henkel tényleges eredményei azonban jelentős mértékben eltérhetnek ezektől a jövőre vonatkozó állításoktól, mivel az elért eredmények a Henkel által esetenként nem befolyásolható piaci és makro-ökonómiai tényezők egész sorától függenek. A jövőre vonatkozó állítások módosítására vonatkozó, törvény által előírt kötelezettségei betartásán túl a Henkelnek nem áll szándékában állandóan frissíteni a honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat.

A honlap látogatóinak korlátozás vagy fenntartás nélkül el kell fogadniuk a honlapra vonatkozó alábbi általános használati feltételeket.

A HONLAP, ILLETVE A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK NEM AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKON BELÜLI VAGY AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ÁLLAMPOLGÁRAI VAGY LAKÓI ÁLTALI HASZNÁLATRA KÉSZÜLTEK. AZ EMLÍTETT SZEMÉLYEKET KÉRJÜK, HOGY KERESSÉK FEL A HENKEL HELYI HONLAPJÁT VAGY A HENKEL AMERIKAI LEÁNYVÁLLALATAINAK A HONLAPJAIT.

A HONLAP HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Szerzői jog

A honlap oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem különösen a sokszorosítás, adaptáció, fordítás, más adathordozón történő tárolás és feldolgozás elleni védelemre vonatkozik, az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is beleértve. Az oldalak részben vagy egészben történő felhasználása csak a Henkel Magyarország Kft. – a továbbiakban: Henkel – előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A honlap tartalma és szerkezete egyaránt szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen információ, adat sokszorosítása, és különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása (a Henkel sajtófotók kivételével) csak a Henkel előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az illusztrációk szerzői jogi védelem alatt állnak. A terjesztés és sokszorosítás jogával a Henkel rendelkezik. Ez a jog a képek automatikus vagy manuális úton történő archiválását követően is teljes egészében hatályban marad.

A Henkel sajtófotói csak kiadványszerkesztés céljára használhatók fel. A Henkel sajtófotók kiadványszerkesztés céljára történő sokszorosítása és/vagy elektronikus módosítása esetén a következőképpen fel kell tüntetni a szerzői jogot: „© [év] Henkel Magyarország Kft.  Minden jog fenntartva.” Az utánnyomás díjmentes, az anyagokról azonban irattározás céljára másolatot kérünk.

2. Védjegyek

A Henkel ovális logója felirattal használt ovális logója és az ezeken az oldalakon található valamennyi terméknév és/vagy a termékek külső megjelenése a Henkel AG & Co. KGaA, leányvállalatai, társult vállalatai, licencadói vagy közös vállalatbeli partnerei bejegyzett védjegye. Ezeknek a védjegyeknek az illetéktelen használata vagy bitorlása kifejezetten tilos, és ellentétben áll a védjegyekről, a szerzői jogról, az egyéb szellemi tulajdonjogokról és a tisztességes piaci versenyről szóló jogszabályokban foglaltakkal.

3. Harmadik személy honlapjára vonatkozó jognyilatkozat

a. A honlap lapjai más, harmadik személy által üzemeltetett honlapokhoz vezető linkeket (azaz hyperlinkeket) tartalmaznak. Ezeknek a honlapoknak a tartalmát a Henkel nem ismeri. A Henkel mindössze megkönnyíti ezeknek a honlapoknak az elérését, tartalmukért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A harmadik személy által üzemeltetett honlapokra vezető linkek célja a honlapok megtalálásának a megkönnyítése, az ott található oldalakon szereplő állítások nem tőlünk származnak. A honlapunkon található linkeken keresztül elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett oldalakon közölt tartalmaktól egyértelműen elhatárolódunk. Különösen nem vállalunk felelősséget az ezeken az oldalakon előforduló esetleges törvénysértésekért vagy harmadik személy jogainak megsértéséért.

b. A Henkel honlapjáról hyperlinken keresztül elérhető honlapokért kizárólag az adott honlap tulajdonosa felel, ideértve az ott található oldalakon közölt tartalmakat, az ott eladásra kínált termékek értékesítését és az ezzel kapcsolatos rendeléseket.

c. A Henkel nem vállal felelősséget a hyperlinken keresztül elérhető oldalakon előforduló jogsértésekért, beleértve a szerzői jog, védjegyhez fűződő jog, egyéb szellemi tulajdonhoz vagy személyhez fűződő jog sérelmét.

d. Megrendelés vagy egyéb ügyletre vonatkozó jogi nyilatkozattétel esetén csak a felhasználó és az adott honlap tulajdonosa, illetve az ott bemutatott ajánlattevő fél vagy személy között jön létre jogviszony, és semmilyen körülmények között sem a Henkel és a felhasználó között. Kérjük, olvassák el a hyperlinken keresztül elérhető honlapon szereplő szállító általános üzleti feltételeit.

4. Általános jognyilatkozat

A Henkel honlaphasználattal összefüggő kártérítési felelőssége – a kár jogi értelemben vett okától, többek között a károkozástól függetlenül – csak a szándékosan vagy súlyos hanyagság által okozott károkra korlátozódik. A Henkel szerződéses kötelessége súlyos megszegése következtében nyújtandó kötelező kártérítési felelőssége esetén a kártérítési igényben foglalt teljes összeg az előre látható károkra korlátozódik. Ez a Henkel termékfelelősségre vonatkozó hatályos törvény vagy bármilyen vállalt szavatosság alapján fennálló kártérítési felelősségét nem érinti. A felelősség fentiek szerinti korlátozása ugyancsak nem vonatkozik az emberi élet veszélyeztetésére, testi sérülés okozására vagy az emberi egészség károsítására.

A Henkel mindent megtesz annak érdekében, hogy a Henkel honlapjai vírusmentesek legyenek, a teljes vírusmentesség azonban nem garantálható. Ezért ajánljuk, hogy dokumentumok vagy adatok letöltése előtt mindenki gondoskodjon a megfelelő vírusvédelemről (pl. vírusírtó használatával).

A Henkel nem kezeskedik azért, hogy a Henkel honlapján kínált szolgáltatások hiányosságoktól vagy hibáktól mentesek, illetve mindig elérhetők lennének.

5. Előrejelzések és szándéknyilatkozatok

A honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint fogalmaztuk meg. A Henkel tényleges eredményei azonban jelentős mértékben eltérhetnek ezektől a jövőre vonatkozó állításoktól, mivel az elért eredmények a Henkel által esetenként nem befolyásolható piaci és makro-ökonómiai tényezők egész sorától függenek. A jövőre vonatkozó állítások módosításával kapcsolatos, törvény által előírt kötelezettségei betartásán túl a Henkelnek nem áll szándékában állandóan frissíteni a honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat.

6. Henkel termékek

A honlapon bemutatott termékek a Henkel világszerte tevékenykedő vállalatai által kínált termékek példái. A Henkel nem kezeskedik azért, hogy a bemutatott termék Magyarországon is kapható. A Magyarországon kapható Henkel termékeket megtalálhatja a honlap Márkák és megoldások menüpontja alatt.